21 Ogos 2010

Muslim Moderate : tiada asas tolak Gay / Lesbian dalam islam


“Kurang syah, jika tak nyeleneh.” Kalimat ini, barangkali tepat untuk dikatakan pada para aktivis gerakan Islam Liberal. Sikap nyeleneh itu, paling tidak disampaikan oleh Dr. Siti Musdah Mulia yang katanya-- Pensyarah UIN Jakarta baru-baru ini.

Dalam sebuah diskusi yang diadakan di Jakarta hari Khamis 27 Mac 2008 itu secara tiba-tiba ia mengeluarkan kenyataan bahawa homoseksual dan homoseksualiti merupakan kelaziman dan dibuat oleh Tuhan, dan diizinkan juga dalam agama Islam.

Tidak hanya itu, Siti Musdah juga menyatakan bahawa sarjana-sarjana Islam moderat bersetuju tidak ada asas untuk menolak homoseksual dalam Islam, dan bahawa larangan homoseks dan homoseksualitas hanya merupakan tendensi para ulama.

Sebenarnya tidak ada yang baru dari kenyataan para aktivis dalam komuniti JIL (Jaringan Islam Liberal). Sekalipun isu atau wacana, yang dilontarkan berbeza tetapi gayanya hampir seakan sama, yang membuat ia berbeza adalah analisinya yang lebih mendalam.

Lontaran Musdah itu sebenarnya seiringan dengan penghinaan media masa Barat terhadap Nabi Muhamad dan umat Islam. Kerana isu yang disampaikan Musdah juga dimainkan sama oleh kaum Kristian dan Yahudi sekular-liberal Barat seperti di Belanda, Belgium dan Sepanyol.

Sekalipun tulisan ini tidak bermaksud mengaitkan atau menghubungkan kepentingan-kepentingan antara JIL - Siti Musdah dengan pihak Barat, tetapi kita patut bertanya, ada apa disebalik ini semua?

Sebenarnya, apa yang disampaikan Musdah hanyalah “membeo” Frank Van Dalen Ketua organisasi kaum homoseksual Belanda (COC) atau Boris Van Der Ham anggota parlimen dari parti sosial liberal Belanda yang menuntut persamaan hak para gay dan lesbian. Mereka juga mengecam gereja.

Yang menghairankan juga adalah perbincangan yang berlebihan untuk membela wacana tersebut di tengah “usaha” sesetengah pihak orang dalam komuniti LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) untuk menuntut hak asasi, keadilan dan anti-diskriminasi.

Luth, Bible dan Sejarah Peradaban

Kalau kita mengkaji sejarah peradaban manusia, sebenarnya fenomena penyimpangan seksual sudah muncul jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada masa Nabi Luth yang diutus untuk kaum Sadom. Hampir semua kitab tafsir mengabadikan kisah tersebut ketika menyingkap kandungan ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah nabi Luth.

Allah berfirman : Dan Luth ketika berkata kepada kaumnya: mengapa kalian mengerjakan perbuatan faahisyah (keji) yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun sebelum kalian. Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwat, bukan kepada wanita; malah kalian ini kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.” [QS Al-A’raf:80-84].

Allah menggambarkan Azab yang menimpa kaum nabi Luth : “Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim” [Hud : 82-83]

Semua ayat di atas secara jelas mengutuk dan melaknat amalan homoseksual kerana bertentangan dengan kudrat dan kehidupan manusia normal.

Perlu diingat, sikap keras melaknat itu bukan hanya pada Islam. Namun juga pada agama Kristian.

Amalan homoseksual juga menjadi laungan yang menakutkan pada agama Kristian. Bibel menyebutnya sebagai ibadah kafir yang lazim dikenal dengan nama “pelacuran kudus”. Ia sangat mengutuk dan mengecam pelakunya kerana bertentangan dengan moral.

Dalam Perjanjian Baru, Roma 1:26-27, Paulus mengingatkan, bahwa amalan homoseksual adalah sebahagian dari bentuk keruntuhan moral dunia kafir, dari mana orang-orang kristian sebenarnya telah dibebaskan dan disucikan oleh Tuhan.

Dalam Imamat 20:13 berbunyi : ”Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu perkara keji, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri”. Yang melakukannya diancam dengan hukuman mati.
Feqah

Dalam khazanah keilmuan islam khususnya ilmu feqah, amalan homoseksual dan lesbian –sering dikatakan sebagai kaum “hombreng” mudah dicari rujukannya. Kelainan seksual dalam Islam ini sering disebut al faahisyah (dosa besar) yang sangat menjijikkan dan bertentangan dengan kudrat dan tabiat manusia. Oleh kerana itu para ulama sangat mengutuk, mengecam dan mengharamkannya.

Kalau ditelusuri secara gramatikal (bahasa) tidak ada perbezaan penggunaan kata antara homoseksual dan lesbian. Dalam bahasa arab kedua-duanya di namakan al liwath. Pelakunya di namakan al luthiy (lotte). Namun Imam Al-Mawardi membedakannya. Beliau menyebut homoseksual dengan liwath dan lesbian dengan sihaq atau musaahaqah. (lihat : al hawi al kabir karya al mawardi : juz :13 hal : 474-475)

Ibn Qudamah Al Maqdisi menyebutkan bahawa penetapan hukum haramnya amalan homoseksual adalah Ijma’ (kesepakatan) ulama, berdasarkan nash-nash Al-Quran dan Al-Hadits. [al mughni juz :10 hal : 155].

Imam Al Mawardi berkata, “Penetapan hukum haramnya amalan homoseksual menjadi Ijma’ dan itu diperkuat oleh Nas-nas Al-Quran dan Al-Hadits. [Kitab Al hawi al kabir, juz :13 hal : 475]

Mereka dalam hal ini berbeza pendapat mengenai jenis dan bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelakunya. Itu timbul karena perbezaan dalam meng-interpretasi dalil-dalil yang bersumberkan dari Al-Quran, Al-Hadits dan Atsar (Fakta sejarah sahabat).

Ayat-ayat di atas (Al A’raf : 80-84 dan Hud : 77-83) secara jelas berisi kutukan dan larangan Allah SWT terhadap pelaku praktik homoseksual. Itu juga diperkuat oleh hadits-hadits berikut:

Hadits riwayat Ibn Abbas : “Siapa saja yang engkau dapatkan mengerjakan perbuatan homoseksual maka bunuhlah kedua pelakunya”. [ditakhrij oleh Abu Dawud 4/158 , Ibn Majah 2/856 , At Turmuzi 4/57 dan Darru Quthni 3/124].

Hadits Jabir : “Sesungguhnya yang paling aku takuti (menimpa) umatku adalah perbuatan kaum Luth” [HR Ibnu Majah : 2563, 1457. Tirmidzi berkata : Hadits ini hasan Gharib, Hakim berkata, Hadits shahih isnad]

Hadits Ibnu Abbas : “Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth, (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali)” [HR Nasa’i dalam As-Sunan Al-Kubra IV/322 No. 7337]

Perbedaan atsar (penyikapan baik dengan kata atau perbuatan) para sahabat adalah dalam menentukan jenis hukuman yang dikenakan kepada pelaku. Diantara perbezaannya adalah; membakarnya dengan api, menindihnya dengan dinding, dijatuhkan dari tempat yang tinggi sambil menimpuknya dengan batu, ditahan di tempat yang paling busuk sampai mati.

Para ulama feqah juga setelah menyepakati amalan homoseksual dan lesbian adalah haram, mereka hanya berbeza pendapat mengenai hukuman yang layak diberlakukan kepada pelaku. Perbezaan hanya menyakut dua hal; Pertama: perbezaan dalam menentukan jenis hukuman, sebagaimana tersebut di atas. Kedua: perbezaan ulama dalam mengkategorikan perbuatan tersebut, apakah dikategorikan zina atau tidak? Dan itu berimplikasi terhadap kadar atau jenis hukuman yang dikenakan.
Artikel ini disunting dan disesuaikan dari tulisan asal Supriyadi.

Tiada ulasan: